O Fundacji


Fundacja Ogród Ceramiki powstała z pasji do ceramiki i wszystkiego co wokół niej się dzieje.

Cele naszej Fundacji:
1. promocja i popularyzacja ceramiki w Polsce i na świecie
2. promocja ceramiki jako formy arteterapii
3. arteterapia z wykorzystaniem ceramiki i innych działań plastycznych
4. integracja różnych form terapeutycznych
5. integracji społeczna i międzypokoleniowa
6. uwrażliwienie na różnice kulturowe i społeczne
7. edukacja dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie ceramiki
8. integracja środowisk twórczych ceramików
9. popularyzacja ceramiki, w tym szczególnie alternatywnych technik wypału
10. budzenie wrażliwości na tematy związane z rehabilitacją
11. wspieranie działań mających na celu integrację społeczną , środowiskową i zawodową dzieci, młodzieży oraz dorosłych w zakresie ceramiki w Polsce i za granicą.

KRS: 0000402735
NIP: 5252523349
REGON: 145913202

Podajemy numer konta dla wszystkich chętnych, którzy chcieliby wesprzeć cele statutowe naszej fundacji: 73203000451110000002219800.