czwartek, 5 grudnia 2019

Wernisaż wystawy kończącej projekt "Spotkanie z ceramiką..."

4.12.2019 r. w Miejscu Aktywności Lokalnej przy ul. Marii Kazimiery 20/1 odbył się wernisaż wystawy podsumowującej projekt "Spotkanie z ceramiką - warsztaty dla żoliborskich seniorów". Wystawę można oglądać do 14.12.2019 r.

Dziękujemy za gościnność!

Projekt finansowany jest ze środków m.st. Warszawy.