sobota, 17 grudnia 2016

"Ceramika na Paska 2016" - wystawa

Zapraszamy do oglądania fotoreportażu  z wystawy podsumowującej projekt "Ceramika na Paska 2016". Projekt jest finansowany ze środków m.st. Warszawy. Dziękujemy!