poniedziałek, 19 września 2016

Ceramiczny Ogród Botaniczny 2016

Realizujemy kolejny projekt, w ramach, którego rozbudowujemy nasz pierwszy w Polsce ceramiczny ogród sensoryczny! Projekt nosi tytuł "Ceramiczny Ogród Botaniczny 2016" i jest finansowany z dotacji z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego. Tym razem elementy do Ogrodu powstają w ramach warsztatów arteterapeutycznych z udziałem dzieci z placówki wsparcia dziennego Ogniska Marymont.

Dziękujemy wszystkim, którzy nam pomagają przy jego realizacji!